KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLAN 2.DÖNEM TOPLANTISI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL EYLEM PLAN 2. DÖNEM TOPLANTISI
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlar arası koordinasyon sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi sağlamak amacıyla; 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik” in 8. Maddesi ile “Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere oluşturulan kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı 26.12.2017 tarihinde; Sayın Vali Yardımcımız Adem ERGÜL,İl Müdürümüz sn Muzaffer AKÇAM ,Kadın Hizmetlerinden Sorumlu il Müdür Yardımcımız Ahmet ERGİN,Kadın Konuk Evi Müdürü Ebru ÇİÇEK,İl Göç İdaresi Müdürlüğü,Çalışma ve İş-kur Müdürlüğü,İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü,İl Müftülüğü,İl Emniyet Müdürlüğü,SYDV Müdürlüğü,İl Jandarma Komutanlığı,İl Milli Eğitim Müdürlüğü,İl Sağlık Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısında Yıllık Faaliyet Planının ilk dönemine ilişkin öngörülen faaliyetlerden ne kadarının gerçekleşip gerçekleşmediği konusu gündeme alınmış ayrıca toplantıda “Erken yaşta zorla evlilikler “ Şırnak’ta kadına yönelik sunulan hizmetler ve il eylem planının sunumu yapılmıştır toplantıda alınan karar doğrultusunda Şırnak İl Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planı komisyonda kabul edilmiş olup kurumların imzasına açılmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda il koordinasyon toplantılarını 6 ayda bir , teknik kurul toplantılarının 2 ayda bir yapılması ve faaliyetlerin titizlikle izlenmesi kararlaştırılmıştır.