Şehit Yakınları ve Gazi İstihdamına Yönelik İşlemler

 

 3713sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına atamasıyapılacak olan hak sahiplerinin atama teklifleri, 10/12/2003 tarihli ve 5018sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV)sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisaditeşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlıkuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının;657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmelipersonel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına yapılmaktadır.

    Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik kapsamında İl Müdürlüğümüze İstihdam başvurusunda bulunmuş olan Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi yakınları  aşağıdaki linkte verilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'ndan 3 (üç)'er adet bilgisayar ortamında  doldurulup  İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.Form için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://sirnak.aile.gov.tr/data/578cbabe369dc568d82384bc/güvenlik soruşturma formu.docx