İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLAR İÇİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

     696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı tebliğ ile yayımlanan Usul ve Esasların 14. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Sürekli İşçi Kadrosuna geçirilecek personel ile ilgili yapılacak sınav Bakanlığımızca “Sözlü Sınav” olarak belirlenmiştir.
     Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda görev yapan Tespit Komisyonunca sınava girme hakkı kazanan personelin sınavı, “Sınav Komisyonu” tarafından sözlü sınav olarak uygulanacaktır.
   Yapılacak olan sınav İl Müdürlüğünde 13.03.2018/14.03.2018 tarihleri arasında yapılacaktır.        

İlgililere önemle duyurulur.